Kliniska studier och certifieringar av vår DSI saltinhalator och saltkristallpipa.

DSI saltinhalatorn är en CE-certifierad medicinteknisk produkt av klass I, är tillverkad enligt EU-direktiv 92/43/EEC annex VII och har genomgått kliniska tester enligt ISO 15225:2000, ISO 14971:2000.

Klicka här för att se laboratorie analysen av saltet i vår DSI-saltpipa


Det har bl.a. gjorts en klinisk vetenskaplig undersökning av saltinhalatorn (i plast) vid universitetssjukhuset Iasi, i Rumänien (EU). Studien koordinerades av MD PhD Traian Mihaescu, överläkare på lungkliniken vid detta universitetssjukhus. Studien var ”double-blind, randomized, bicentric, single-crossed pilot and open”. Nedan kan du, genom att klicka på respektive länk, läsa antingen hela studien, som är 27 sidor lång eller en mera lekmannavänlig kortversion om 6 sidor. Bägge versionerna finns bara på engelska.

Klicka här för att ladda hem långa versionen av studien!.

Klicka här för att ladda hem korta versionen av studien!.

Vår nya DSI saltinhalator i fickformat med näsadapter (av biomedicinsk plast) har även godkänts och fått det prestigefyllda tyska TUV - Rheinland certifikatet för medicintekniska produkter.

Klicka här för att ladda hem TUV Certifikatet!

Nedan några intressanta länkar till publicerade medicinska studier angående våra DSI-produkters verkan vid KOL och astma och på tobaksrökare.


Klicka här för studie av DSI-inhalatorns effekt vid KOL

Klicka här för studie av "The effect of inhaling a dry powder of sodium chloride on airways of asthmatic subjects"


Övriga intressanta internationella länkar i ämnet:

Klicka här för studie av " A taste for salt in the history of medicine"