Magnesium Spray

Magnesium olja - Spray för externt bruk

Magnesium är ett essentiellt mineral. Magnesium kontrollerar över 350 enzymprocesser i kroppen. Vår kropp lagrar inte magnesium utan det måste fyllas på dagligen. Nya rön visar att över 75% av befolkningen inte får tillräckligt med magnesium Detta kombinerat med det faktum att jordmånen är utarmad på mineraler så att vår mat innehåller för lite magnesium, bidrar till många av de degenerativa sjukdomar som ökar i dagens samhälle.