Saltgruvan Praid i Transsylvanien

Saltgruvan Praid i Transsylvanien i Rumänien är känd sedan romartiden. Gruvan är en av de största saltgruvorna i Europa. Den stora saltmassan som är ca 1,2 x 1,4 km i diameter, är svagt elliptisk och går ner till ett djup om 2,7 km. Saltformationen bildades under medel-Miocena tidsåldern för ca 20-22 miljoner år sedan. Man började bryta salt här år 1762. Saltet i Praid, en av Transsylvaniens ändlösa skatter, kan utvinnas hundratals år framöver.

I saltgruvan har på grund av den utbredda gruvdriften stora underjordiska rum bildats, där ett unikt mikroklimat har uppstått med en relativt konstant temperatur om 14-16 grader Celsius, en låg luftfuktighet 66-70% och ett större tryck än på markytan (75-738 mmgHg).

Luften är kraftigt joniserad vilket är mycket effektivt vid behandling av sjukdomar i andningsorganen. Därför har underjordiska sanatorier skapats här. Den första behandlingen under jord ( speleoterapi = saltkammarterapi) påbörjades i början av 60-talet. På 1980-talet flyttades behandlingen ner till 120 m under jord. Hit transporteras man från gruvans ingång i bussar längs en 1250 m lång korridor. Utrymmena är 40 meter breda, 14 meter höga och några hundra meter långa. Sommartid besöks gruvan av 2500-3000 besökare dagligen.

Fysioterapi ledd av specialister, badminton, uthyrning av leksaker för barn, ett litet historiskt museum, fotoutställningar, bibliotek och oräkneliga konstutställningar gör denna speciella underjordiska värld mera hemlik. Ständigt närvarande medicinsk övervakning tryggar den fysiska säkerheten och moraliskt stöd kan fås i det underjordiska ekumeniska kapellet.